Enkel installation

Matavfallskvarnen är enkel att installera

Matavfallskvarnen ansluts under diskbänken till någon av de vanligtvis två hoarna. I moderna diskbänkar är anslutningsdimentionen den samma som hos kvarnen. Om så inte skulle vara fallet tas enkelt ett nytt hål. En röranlutning dras från kvarnen till avloppet från den andra hon.

Kvarnen anslutes till ett traditionellt jordat 230 v eluttag