Så fungerar det

Tekniken runt produkten

En matavfallskvarn är en elektrisk, 230 v-1 fas, apparat som anslutes till diskhons avlopp i skåpet under diskbänken. I matavfallskvarnen finmals det organiska avfallet i  ett mekaniskt rivverk och tillsammnas med det rinnande vattnet spolas det ut i avloppssystemet. Rivverket är uformat med rörliga metallklackar som arbetar som slungor och mal sönder avfallet. Matavfallskvarnar finns i flera storlekar beroende på olika familjers behov av malningskapacitet.

Avfallsprocessen

Matavfallskvarnen mal alltså ner det organiska köksavfallet som sedan transporteras till reningsverket via avloppssystemet. I reningsverket kan sedan biogas framställas genom rötning. Erfarenheter och tester visar att rötningsprocessen blir väsentligt mer effektiv om fekalier dessutom tillförs i processen, vilket vanligtvis sker. Restprodukten kan sedan användas till gödning.

Matavfallskvarnar är mycket vanliga i USA och är där installerar merparten av hushållen dessa produkter. Det var i USA som matavfallskvarnen introducerades på 1920-talet. Matavfallskvarnar har på senare år blivit mer och mer populära och vunnit framgång som ett miljövänligt alternativ i flera Europeiska länder. Att ta tillvara på organiskt avfall genom att installera matavfallskvarnar minskar transporten av sopor i hög grad. Till Sverige kom matavfallskvarnar redan på 40-talet.